Örebrobilder - från svunna tider


Från Göran Lindhé i Örebro kommer nedanstående mycket trevliga vykortsbok. Utgivningen är gjord på eget förlag "Deltiologen" och tryckt hos Tryckverkstan i Örebro AB. Boken är en redigerad form av ett antal artiklar om Örebrovykort som Göran skrev för morgontidningen Nerikes Allehanda under fem års tid. Tidigare har Göran gett ut boken "Örebro i gamla vykort" år 1997, fast då på det holländska förlaget Europeiskt Bibliotek som gav ut en rad vykortsböcker från olika städer i Sverige med hjälp av olika samlares vykort.

Göran Lindhé är sedan många år tillbaka både vykortssamlare och intresserad av Örebros historia. Detta resulterade i att han skrev artiklar om Örebros historia i Nerikes Allehanda och kunde då illustrera artiklarna med gamla vykort från sin egen samling.

Ovanstående bok är en sammanställning av många av dessa artiklar och de gör sig mycket bra i bokform. Dels blir det bättre kvalitet på bildmaterialet och dels finns texterna samlade på ett och samma ställe.

Boken börjar med en kort historik över vykortets historia och sedan presenteras ett stort antal intressanta Örebrovyer på totalt 88 sidor (många av dem i färg). Man behöver inte läsa många texter för att förstå att Göran är en stor Örebrokännare och denna bok måste vara ett absolut "måste" för alla som är intresserade av Örebro och Örebros historia.

Jag tycker dock att den är intressant även för vykortssamlare i allmänhet då den beskriver många händelser som finns bevarade på liknande vykort från de flesta av Sveriges större städer, t ex kungabesök, 1:a maj-demonstrationer, utställningar, studentexamen och barnutflykter. Boken har därför även ett stort intresse för andra vykortssamlare och historiskt intresserade.

Vill du köpa boken sätter du in 200 kronor på plusgiro 469 84 81-1 Göran Lindhé och då ingår porto. Ange tydligt namn och adress i beställningen och ange även ifall du vill ha boken signerad av författaren! Vill du ha mer information kan du nå Göran direkt på mailadress orebrobilder@spray.se

Lars-Olov Stenborg

Google

Tillbaka till   

Direkt till vykortsauktionerna på