Ibland gäller det att vända på vykortet!


För oss vykortssamlare är det nästan alltid motivet på vykortet som är det intressanta, men ibland kan även den andra sidan på kortet vara intressant ur samlarsynpunkt! Främst gäller detta kanske ovanliga ortsstämplar på de tidigaste vykorten, men i enstaka undantagsfall kan man även hitta bra frankeringar och ibland t o m kombinationer av bra frankering och bra stämpel!

Ovanstående motiv på Stadshuset i Stockholm är ett kort jag köpte för länge sedan. Ett typiskt turistmotiv helt utan samlarvärde och det satt länge kvar i albumet som jag hade köpt. Så när jag en dag skulle plocka ut resterande "värdelösa" kort så vände jag på det!

Där uppenbarade sig dels en ovanlig parkombination i form av ett 3+4-sidigt par av 5-öresmärket från "Nya Sverige Minnet" som dessutom är förstadagsstämplad och som ytterligare grädde på moset är kortet både skrivet och skickat under Jubileumsfesten i Stockholms Stadshus den 8 april 1938!

Lars-Olov Stenborg

Google

 

Direkt till vykortsauktionerna på

Tillbaka till