Följd av Första Världskriget - Kvinnornas ansvar ökar


Redan direkt efter de första mobiliseringarna i Tyskland hösten 1914 uppstod problem med att få personal till allmänna kommunikationsmedlen då stora delar av personalen blivit inkallade till krigstjänst vid mobiliseringen. Till en början försökte man lösa det med män som blivit frikallade från militärtjänst eller med gamla krigsinvalider. Det blev dock ganska snart klart att det inte gick att ha detta som en långsiktig lösning varför kvinnor, ”försöksvis” som det hette, fick kallas in till dessa yrken.

Den 1 maj 1915 gjordes den första turen med kvinnliga spårvagnskonduktörer i Dresden och tillfället har bl a förevigats på nedanstående underbara vykort! Antagligen är det den manlige föraren som poserar tillsammans med de tre kvinnliga konduktörerna. Efter en tid fick även kvinnor chansen att bli förare till spårvagnarna. Enligt samtida berättelser skötte kvinnorna sina jobb mycket bra och ledningen var mycket nöjda med deras insatser. En samtida betraktare skrev: ”Första tiden väckte de kvinnliga konduktörerna i sina uniformsjackor med blanka knappar och tjänstemössor kokett på huvudet, ett viss uppseende. De flesta vande sig dock snabbt vid denna nya syn och de enda som ibland höjde ögonbrynen var andra kvinnor som kritiskt granskade sina förvärvsarbetande medsystrar.”

Även på motståndarsidan i Frankrike inträffade samma fenomen, att kvinnorna fick ta en ännu större del än tidigare för att hålla igång det dagliga livet i städerna. I Frankrike utgavs bl a en helt underbar serie med vykort som heter Paris Moderne med tillägget Les Femmes Cochers dvs ungefär De Kvinnliga Chaufförerna och nedan visas ett sådant motiv från denna serie. En kvinnlig taxichaufför diskuterar med en man som förmodligen är intresserad av att åka med!

Lars-Olov Stenborg

Google

 

Direkt till vykortsauktionerna på

Tillbaka till