Gisslingö-kungen och hans familj


Mannen bakom oxarna på kortet "Gisslingötjurar", Carl-Erik Pettersson (Gisslingö-kungen), står här med familjen och har förmodligen just i detta ögonblick bestämt sig för att bygga ett pensionat. Ett nytt sekel har börjat, 1900-talet med ett växande behov hos trötta stadsbor att få vistas några veckor ute på landet. Självklart var en vistelse på en skärgårdsö något speciellt! Frun och de kvarvarande barnen, dvs. de som inte utvandrade till Amerika, står uppställda inför fotografen, en kaffetår har man tagit också med anledning av den betydelsefulla dagen. Kortet har skickats av dottern Elsa till en av bröderna som gör värnplikt i Vaxholm. När min morfar grävde avlopp i närheten av grunden efter huset på kortet satte han spaden i ett 4 Daler mynt, en peng som väger ca. två kg och är 25x25 cm stor! Detta mynt gömdes förmodligen i jorden när ryssarna var på väg och man fruktade plundring.

Som synes kan ju detta kort inte placeras geografiskt och är därför svårt att finna - om någon har eller har sett detta kort skulle jag vilja köpa det.

Åke Lindelöw

Google

 

Antal besökare på sidan sedan 2002-11-18: Hit Counter

Tillbaka till