Stockholms stads uppfostringsanstalt Skrubba


Skrubba var ursprunglien en uppfostringsinrättning för fattiga barn som grundades av prins Carl 1836 i centrala Stockholm, men år 1852 övertogs av Stockholms stad. År 1896 flyttade verksamheten till Skrubba vid Drevviken i södra Storstockholm (söder om Tyresövägen) där ett område på 29 hektar åker och 250 hektar skog inköptes. Inrättningen övergick samtidigt till att bli en anstalt. Uppemot 80 manliga elever fick här skolutbildning i snickeri, skrädderi och jordbruksarbete.


Ett vykort från från årsskiftet 1904/1905 med en översiktsbild på Skrubba. Kortet är skickat från någon som heter Klara och troligen bor och arbetar på skolan. "Här ser du mitt nya hem vid Drefvikens strand. Vi bo i 1) i 2) är skolan"


Ytterligare ett kort som är skickat våren 1905 av samma person. 
Personal och pojkar står och sitter uppsträckta inför fotografen.

På 1920-talet omorganiserades anstalten till Skrubba skyddshem (skol- och yrkeshem) för att 1987 bli Drevvikens ungdomshem för ungdomar med sociala problem. Hemmet lades ner i slutet av 1993. Det gamla ungdomshemmet är idag rivet och nya byggnader finns på platsen. Skrubba är idag ett populärt utflyktsmål för bad, fiske och promenader.

Lars-Olov Stenborg

Google

 

Direkt till vykortsauktionerna på

Tillbaka till