Themisaffären i augusti 1916


En dramatisk händelse inträffade när tyskarna under första världskriget kapade stockholmsångaren Themis på Ålands hav och försåg den med tysk besättning.

På grund av kolbrist tvingades Themis gå in i Slite hamn på Gotland och i nästan en hel månad i augusti 1916 låg ångaren kvar på redden medan regeringsförhandlingar mellan Sverige och Tyskland pågick. Från havet bevakades Themis av tyska örlogsfartyg och inifrån land av skjutklart svenskt artilleri. Ombord rådde dock ingen fiendskap och de svenska och tyska officerarna blev goda vänner. Efter en månads förhandlingar gav tyskarna upp och Themis tilläts gå in till kajen i Slite och kunde därefter återvända till Stockholm.

Den kapade Themis blev ett omtyckt turistmål för både folk i Slite och från övriga Gotland. Nedan har logen Fyrbåken i Slite låtit fotografera sig med fartyget som bakgrund och man gav även ut detta som vykort. På bilden syns i bakre raden fr.v. Harry Jonsson, Karl Leopold, Karl Hesselsten, Fridolf Jonsson och Sture Idevall. I mellersta raden fr.v. Elin Blomberg, Hulda Gardelin, Mia Jonsson, Maj Jonsson och Augusta Idevall. Längst fram sitter Märta Blomberg, Valter Idevall och Alrik Larsson.

Efter artikeln skrevs har kommit ett tips från Dan Nilsson om att fler bilder från denna händelse finns att hitta på
http://www.gotmus.i.se/databaser/slite/slite_i_brytningstid/themis-affaren/themis-affaren.htm

Lars-Olov Stenborg

Google

Direkt till vykortsauktionerna på

Tillbaka till